قبیله آسام (Asam Tribe)

قبیله آسام (Asam Tribe)، نماد سرمایه اجتماعی شرکت هنر و تجارت آسام می‌باشد.
از منظر بنیانگذاران آسام، شبکه فروش سراسری این شرکت ارزشمندترین دارایی این مجموعه است. بر همین اساس توسعه همبستگی اجتماعی و بهبود روابط بین فردی در این شبکه، مهمترین فرصت سرمایه گذاری شرکت هنر و تجارت آسام به شمار می آید. با توجه به موقعیت اجتماعی-اقتصادی نمایندگان فروش این شرکت، قبیله آسام را می توان چکیده و عصاره این شبکه فروش دانست که بر ایجاد وفاق و توسعه هر چه بیشتر منافع مشترک بین اعضا متمرکز گردیده است. هدف از عضویت، همکاری، مشارکت و ارتباط اعضای قبیله آسام، تقویت همکاری و گسترش توامان روابط حمایتی دو جانبه اعضای این خانواده می باشد.

در شبکه فروش سراسری شـرکت هنر و تجـارت آسام، نمایـندگانی که در بالاترین سطح وفاداری قرار گرفته و طی سـال های گذشـته تعهد آن ها به سبد برندهای این مجموعه احراز گردیده است، بدنه اصـلی قبیله آسام (یا همان آسام ترایب) را تشکیل می دهند. آسام ترایب به عنـوان یـک خانـواده متعـصب و قــابـل اعتماد، بـازوی پـیشران اقدامات و فعالیت های آســام خــواهد بود و می تـوان به عــنوان «خانواده آسام» نیز از آن یاد کرد.

هدف از تعریف و تشکیل آسام ترایب (Asam Tribe)

۱

بهره‌گیری از مزایای بیشمار فلسفه بازاریابی رابطه محور

۲

رویکردهای توانمندسازی سرمایه انسانی

۳

تکنیک های توسعه هم افزایی تیمی جهت دستیابی هر چه بیشتر به منافع جمعی این خانواده بزرگ

تاریخچه آسام ترایب

آسام ترایب در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ و با عنوان اولیه قیبله راش شکل گرفت و متشکل از نمایندگانی بود کـه طی سال‌های متمادی همکاری با راش ایران، تعهد و وفاداری خود را به برند راش احراز کرده بودند و همواره و در همه شرایط همراه ما بودند.
توسعه سبد محصولات شرکت هنر و تجارت آسام و ورود برندهای جدید کاغذدیواری و پارچه دیواری (مانند تگزم ایتالیا) در کنار توسعه برندهای پارچه پرده ای و رومبلی (مانند وینبرلای ترکیه)، منجر به اعلام درخواست های متعدد و مکرر نمایندگان فعال و متمرکز بر فروش و بازاریابی این برندها برای پیوستن به قبیله راش گردید. پس از یک وقفه قریب به دو ساله در رویدادهای حضوری قیبله راش که بواسطه پاندمی کرونا غیرقابل اجتناب بود، مدیران شرکت هنر و تجارت آسام در تابستان ۱۴۰۱ تصمیم به گسترش خانواده راش در قالب آسام ترایب (قبیله آسام) گرفتند.
از جمله برنامه های شاخص خانواده آسام (آسام ترایب) می توان به بوت کمپ پاییزه آسام ترایب در مهر ماه سال ۱۳۹۹ در هتل گاجره (منطقه دیزین استان البرز) اشاره نمود. در این اردوی تفریحی-آموزشی سه روزه، علاوه بر برنامه های متمرکز بر توسعه هر چه بیشتر روابط میان فردی، مشارکت میدانی و برقراری دیالوگ میان اعضای آسام ترایب؛ دوره تخصصی مارکتینگ ۳۶۰ با هدف ارتقای سطح دانش در حوزه بازاریابی و مدیریت تجربه مشتری در ۱۶ ساعت برگزار گردید.