Bootcamp-logo

بوت کمپ ۳۶۰

از مهمترین مکانیزم های خلق دانش جدید می توان به اجتماعی سازی، مشارکت میدانی و برقراری دیالوگ میان اعضای یک اجتماع سازمانی یا گروه حرفه ای اشاره نمود. در قالب این مکانیزم ها، بستر اشتراک دانش و تجربیات میان اعضای گروه برقرار گردیده و در نهایت هر یک از مشارکت کنندگان در معرض فرصت های کم نظیر ارتقای شخصی و حرفه ای خود قرار می گیرند. شرکت هنر و تجارت آسام با هدف تشریک مساعی و حمایت از جاری شدن این مکانیزم ها و نیز ارتقا توانمندی های تخصصی شبکه فروش خود در حوزه مدیریت و توسعه کسب کار، از سال ۱۳۹۹ برگزاری بوت کمپ های آموزشی-تفریحی-انگیزشی منحصر به فردی را در دستور کار خود قرار داده است.

بوت کمپ های آسام آن در بستر یک سفر و ماجراجویی یک تا چند روزه با نمایندگان فروش شرکت در فضایی دور از دغدغه های کاری روزانه تعریف می شوند. در هر کدام از رویدادهای مرتبط با این برنامه، یک یا چند سرفصل تفریحی، انگیزشی آموزشی و شبکه سازی مد نظر قرار داده می شوند تا علاوه بر ارتقاء میزان صمیمیت و همدلی میان نمایندگان فروش و همکاران شرکت، توسعه توانمندی های آنها در زمینه مهارت های نرم و سخت مرتبط با کسب و کارشان در دستور کار قرار گیرد.

گالری رویداد

رویدادهای برگزار شده

دیگر برنامه‌ها

Asam-Weekend

آسام ویکند

Marketing360

مارکتینگ ۳۶۰

Dealers Gathering

دورهمی نمایندگان

Sales Therapy

فروش درمانی

خرید محصولات