آلبوم Organic

Allover

طرح اصلی: جلگه ای جنس: چاپ دوبل روی پارچه بی بافت (non-woven) مشخصه‌ها: قابل شستشو, مقاوم در برابر آتش, ضد شوک نقاط تمایز: جدید

damask design

طرح اصلی: نقش مایه شاخه ها و گل جنس: قابل شستشو, مقاوم در برابر آتش, ضد شوک مشخصه‌ها: قابل شستشو, مقاوم در برابر

Plain Horizental design

طرح اصلی: جلگه ای جنس: چاپ دوبل روی پارچه بی بافت (non-woven) مشخصه‌ها: قابل شستشو, مقاوم در برابر آتش, ضد شوک نقاط تمایز: جدید

Plain Vertical design

طرح اصلی: جلگه ای جنس: چاپ دوبل روی پارچه بی بافت (non-woven) مشخصه‌ها: قابل شستشو, مقاوم در برابر آتش, ضد شوک نقاط تمایز: جدید

Rhombus design

طرح اصلی: هندسی جنس: قابل شستشو, مقاوم در برابر آتش, ضد شوک مشخصه‌ها: قابل شستشو, مقاوم در برابر آتش, ضد شوک نقاط تمایز: جدید

Stripe design

طرح اصلی: راه اره جنس: قابل شستشو, مقاوم در برابر آتش, ضد شوک مشخصه‌ها: قابل شستشو, مقاوم در برابر آتش, ضد شوک نقاط

Swirl design

طرح اصلی: نقش مایه شاخه ها و گل جنس: قابل شستشو, مقاوم در برابر آتش, ضد شوک مشخصه‌ها: قابل شستشو, مقاوم در برابر
خرید محصولات