آلبوم Metalsilk

Damask design

طرح اصلی: نقش مایه شاخه ها و گل جنس: چاپ لیزری روی پارچه بی بافت (non-woven) مشخصه‌ها: قابل شستشو, مقاوم در برابر آتش,

gothic design

طرح اصلی: هندسی گلدار جنس: چاپ لیزری روی پارچه بی بافت (non-woven) مشخصه‌ها: قابل شستشو, مقاوم در برابر آتش, ضد شوک نقاط تمایز: جدید

Line design

طرح اصلی: راه اره ساده جنس: چاپ لیزری روی پارچه بی بافت (non-woven) مشخصه‌ها: قابل شستشو, مقاوم در برابر آتش, ضد شوک نقاط

Soundwave design

طرح اصلی: هندسی جنس: چاپ لیزری روی پارچه بی بافت (non-woven) مشخصه‌ها: قابل شستشو, مقاوم در برابر آتش, ضد شوک نقاط تمایز: جدید و

Stardust design

طرح اصلی: جلگه ای جنس: چاپ لیزری روی پارچه بی بافت (non-woven) مشخصه‌ها: قابل شستشو, مقاوم در برابر آتش, ضد شوک نقاط تمایز: جدید

Tile design

طرح اصلی: هندسی جنس: چاپ لیزری روی پارچه بی بافت (non-woven) مشخصه‌ها: قابل شستشو, مقاوم در برابر آتش, ضد شوک نقاط تمایز: جدید و
خرید محصولات