سمینار هنر فروش و تجارت موفق

در ششمین سالگرد تاسیس شرکت هنر و تجارت آسام، این مجموعه با هدف ارتقای سطح دانش شبکه فروش، سمیناری را در تاریخ هفدهم آذر ماه هزارو چهارصد و دو در مجتمع فرهنگی تجاری کوروش برگزار نمود که با خوش آمدگویی مدیران عامل برند های مجموعه آسام و همچنین سخنان پر مهر جناب آقای ناطقی رئیس هیئت مدیره شرکت آغاز شد.

سمینار هنر فروش و تجارت موفق با سخنرانی اساتید بنام حوزه فروش، استاد جمال قمری، استاد مصطفی شهبازی و همچنین سخنران بزرگوار دکتر احمد حلت، استاد حوزه موفقیت و مثبت اندیشی برگزار گردید.

پس از آن جناب آقای آزادی مدیرعامل شرکت هنر و تجارت آسام، سخنرانی در خصوص تاریخچه شرکت ایراد کردند که در این سخنرانی به واسطه ویدیو شش سالگی آسام، تمامی رویدادهای شرکت در شش سال گذشته مرور شد.

همچنین ویدیو سفرهای مدیرعامل این مجموعه به شهرهای مختلف ایران تحت عنوان “سفرنامه آسام” پخش شد که در این ویدیو نمایندگان و فروشگاه هایشان معرفی شدند.

در انتهای این مراسم گواهینامه شرکت در این همایش با امضای سخنرانان گرامی و مدیرعامل مجموعه به حضار محترم تقدیم گردید.

گالری رویداد

خرید محصولات