اطلاعات پروژه

۶ سوییت، ١ سوییت رویال، ۴٢ اتاق

تاریخ اجرا: مهر ۱۳۹۷

ابعاد پروژه: طبقات ۶، ۷ و ۸

متراژ: ۱۵۰۰ متر مربع