اطلاعات پروژه

تاریخ اجرا: ۱۳۹۷

ابعاد پروژه: طبقات ۶ ،۷ و ۸

متراژ: ۱.۵۰۰ متر

گالری

  • هتل هما بندرعباس۵

آلبوم‌های اجراشده

  • هتل هما بندرعباس-۱